Select Page

HAFSLUND SIKKERHET

Ikke nøye deg med å kun få tilbud på boligalarm fra ett selskap. Da risikerer du å bruke mer penger enn du må. Få tilbud fra flere alarmselskaper! Da sikrer du deg best mulig pris og får en alarm som er tilpasset ditt behov.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Hafslund Sikkerhet

Hafslund er et av Norges kjente kraftselskaper som leverer blant annet strøm til norske husstander rundt omkring i landet. Dette er nok også det selskapet er mest kjent for, men det er ikke bare innen kraftbransjen selskapet har vært. Tidligere har de også operert som en aktør innen boligalarmmarkedet, da under datterselskapet Hafslund Sikkerhet Privat.

Satsing som alarmselskap

Sommeren 2001 startet Hafslund Sikkerhet opp med alarmsatsning etter å ha kjøpt opp Vekterselskapet AS og Varslingssystemer AS. Det tok heller ikke lang tid før Hafslund Sikkerhet kjøpte opp flere selskaper. Samme året tok de over de fire andre selskapene SES AS, Euroguard AS, Østlandske Sikkerhet AS og VKS gruppen. Alle disse selskapene, med unntak av Vekterselskapet AS, var på daværende tidspunkt blitt en del av bedriftsmarkedstjenesten Hafslund Sikkerhet Bedrift.

Etter mange oppkjøp gikk Hafslund Sikkerhet ut på markedet med en hard markedsføring, der de gjennom 1-kronerskampanjen på boligalarm benyttet seg av dørselgere. Selskapet opparbeidet seg derfor raskt en høy markedsandel gjennom kampanjen. Etter retningslinjer fra Forbrukerombudet, endret markedsrådet retning i slutten av 2004. Hafslund Sikkerhet tilbydde nå fremdeles 1-kronerstilbudet, men dette inkluderte også en total minstepris. Denne ble satt til 4079 kroner og innebar en bindingstid.

Salg til Securitas Direct

Til tross for at Hafslund Sikkerhet klarte å få inn mange kunder, ble kundeporteføljen videresolgt til Securitas Direct. Dette innebar at hele kundeporteføljen med 80 000 husstander ble overtatt av Securitas Direct i august 2008. Hafslund Sikkerhet fikk inn 525 millioner kroner for salget, noe som ga en regnskapsmessig gevinst på 170 millioner kroner. Nå skal det sies at alt ikke ble direkte overført, for Hafslund Sikkerhet fikk deler av salgsinntekten gjennom aksjer i Securitas Direct AB. Ettersom bakgrunnen for videresalget var at Hafslund ønsket å satse helt og holdent på strøm og fornybar energi, solgte de aksjene allerede samme måned som kjøpet ble gjort.

Annen sikkerhetsvirksomhet

Hafslund Sikkerhet var den delen av Hafslund som drev innen boligalarmer, men Hafslund involverte seg også innen andre markeder. Deriblant innen verditransport-markedet gjennom et samarbeid mellom Hafslund Sikkerhet Verdi og Nokas. Dessuten var det også et samarbeid mellom Hafslund Sikkerhet Bedrift, også kjent som Hafslund Infratek, og Nokas for bedriftsmarkedet.

Sikkerhetsvirksomheten innen verditransport ble i senere tid, nærmere bestemt i september 2006, kjøpt opp av Vakt Service AS. Vakt Service AS kjøpte også opp Hafslund Infratek i juli 2009.

Spar penger NÅ

Alarmen sikrer deg uansett om du er hjemme eller reiser bort. Ønsker du å skaffe deg boligalarm? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!