Select Page

ULYKKESFORSIKRING

Sjekk at du har ulykkesforsikringen i orden. Mange er kanskje dekket gjennom jobben, men det gjelder ikke ulykker på fritiden. Med ulykkesforsikring er du dekket uansett hvor du er. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Om det skulle oppstå en ulykke kan det gi dramatiske konsekvenser for deg selv og din familie. Det er ikke mulig å sikre seg mot plutselige og uforutsette hendelser, men en ulykkesforsikring vil kunne gi deg trygghet i etterkant dersom du blir alvorlig skadet i en ulykke. Det vil, i en ellers vanskelig periode, dermed bli enklere å håndtere de økonomiske konsekvensene.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på ulykkesforsikring

Prisene på ulykkesforsikring vil variere mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap og det anbefales derfor alltid å sjekke vilkår og priser hos flere selskaper før du tar en avgjørelse. Tenk nøye gjennom hva som er viktig for deg å få dekket dersom en ulykke skulle skje og les deretter vilkårene nøye. Til slutt sammenligner du selskapene slik at du får en best mulig pris. Dette kan du gjøre enkelt gjennom Tjenestetorget! Du trenger kun å fylle ut et enkelt skjema og her velger du hvilke selskaper du ønsker å sende denne informasjonen til. Deretter vil du motta tilbud fra selskapene og så er det bare å sammenligne.

Sikret for ulykke – hele døgnet

Et stort antall av de som rammes av en alvorlig ulykke, får store økonomiske problemer. Du vil være sikret hele døgnet, også i fritiden og på jobb, dersom du har en ulykkesforsikring.

Hvem bør ha ulykkesforsikring?

Det er noen som har ulykkesforsikring gjennom sin arbeidsgiver, men ofte omfatter denne forsikringen kun skader som skjer på jobb og ikke på fritiden. Det anbefales derfor å ha en ulykkesforsikring som tillegg til livsforsikring, uføreforsikring eller uførepensjon. Frem til du er 75 år kan du kjøpe en slik forsikring og den kan beholdes livet ut. Dersom en ulykke fører til mer enn 50 prosent medisinsk invaliditet, vil du hoen noen forsikringsselskaper få utbetalt dobbel erstatning.

Hva dekker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring gir kun dekning mot det som kalles en “upåregnelig ytre omstendighet”. Med andre ord så dekker ikke forsikringen død eller invaliditet grunnet sykdom. Forsikringen gjelder for ulykker som skjer på fritiden som fører til invaliditet. Om du skulle bli invalid som følge av ulykken, vil forsikringen gi deg en engangsutbetaling som skal dekke dine behandlingsutgifter.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet kan bli fortklart som en varig redusert funksjonsevne. Det vil ikke nødvendigvis bety at invaliditeten fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet. Forsikringen vil gi en erstatning ved invaliditet, altså at du får nedsatt funksjonsevne som følge av ulykke. Forsikringssummen er ofte mellom 500 000 og 2 000 000 kroner. Hvor stor utbetalingen er, avhenger av invaliditetsgraden. Dette kan du lese mer om nedenfor. Det gis dobbel erstatning, det vil si inntil 4 000 000 kroner, ved ulykke som fører til over 50 % medisinsk invaliditet.

 

Invaliditetsgrad

Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Den er avhengig av fritidsinteresser, ferdigheter, yrke eller arbeidsevne.

Risikosport

Dersom du holder på med aktiviteter med særlig risiko, også kalt “risikosport”, er du unntatt i den ordinære ulykkesforsikringen og du må derfor kjøpe en tilleggsforsikring. Forsikringssummen i dette tilfellet er på omtrent 500 000 kroner, men ved en invaliditetsgrad på over 50 % har du rett til dobbel erstatning.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!