Select Page

LANDBRUKSFORSIKRING

Forsikre gården din med landbruksforsikring og sikre deg økonomisk trygghet om noe skulle oppstå. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign landbruksforsikring

Landbruksforsikring

Alle bønder trenger en god landbruksforsikring. De alle fleste forsikringsselskapene tilpasser din forsikring etter dine behov når det gjelder kjøretøy, bygninger, dyr og løsøre. Vi hjelper deg å finne beste tilbud på norsk landbruksforsikring fra flere norske forsikringsselskaper. Du vil da motta flere tilbud som du kan sammenligne, slik at du kan være sikker på at du får et best mulig tilbud som er skreddersydd til deg og dine behov.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på landbruksforsikring

Prisene på landbruksforsikring vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor er det viktig at du sammenligner vilkår og pris fra flere enn ett selskap. Gjennom Tjenestetorget kan du gjøre dette raskt og enkelt! Du fyller enkelt ut et skjema og her velger du hvilke forsikringsselskap du ønsker å motta tilbud fra. På denne måten vil du få mange gode tilbud som du lett kan sammenligne. Du kan velge å vrake alle tilbudene dersom du ønsker det og tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Landbruksforsikring erfaringer

Det lønner seg å søke på internett eller høre rundt med venner og bekjente for å få vite andre sine erfaringer om de ulike forsikringsselskapene. Det er likevel viktig å huske på at du kan ha behov for andre vilkår enn hva andre har opplevd og erfart. Det som passer deg, samsvarer ikke nødvendigvis med hva som passer andre. Hvordan andre opplever kundeservice i sitt selskap, kan det være lurt å forhøre seg rundt om. Til syvende og sist er det når du skal bruke forsikringen at du vil oppleve hvor bra eller dårlig forsikringen og forsikringsselskapet er.

Bygninger i landbruk

Landbruksforsikringen skal dekke bygninger på gården, slik som bolighus og stabbur, samt garasje for parkering av private biler. Alle bygninger som brukes til produksjon for gården sine egne varer og produkter, kalles for driftsbygninger. Det samme gjelder for bygninger som brukes til husdyrproduksjon, garasjer og redskapshus for lagring og parkering av gården sine maskiner og redskap.

Løsøre, avling og besetning

Dersom du har en landbruksforsikring og det skulle oppstå en skade på redskap og gårdsløsøre, vil du ikke risikere driftstap. De fleste landbruksforsikringene vil også dekke skade på avlinger, besetning (husdyr) og fastmontert produksjonsutstyr.

Gårdsbiler og landbruksmaskiner

Dine landbruksmaskiner og biler som du bruker i landbruket, vil være forsikret i en norsk landbruksforsikring. Dette gjelder blant annet landbrukstraktorer, arbeidsmaskiner med og uten fremdrift, i tillegg til redskaper og utstyr til disse. En gårdsforsikring dekker verktøy som benyttes i landbruket og kjøretøy inntil 4,5 tonn.

Hva som dekkes av en landbruksforsikring

  • Traktorer, skurtresker og andre maskiner som brukes i jord- og skogbruk, privat og annen næringsvirksomhet
  • Maskiner, tilhengere og redskap uten fremdrift
  • Maskiner som er eid av en maskinring eller sameie
  • Traktorgressklippere brukt i landbruks- og privat virksomhet

Forsikring av dyrene på gården og besetning

Når det gjelder døde dyr i landbruket, er dette noe det er stort økonomisk usikkerhet rundt og det er derfor viktig å forsikre dyrene mot ulykke og sykdom. Dette gjelder storfe, fjørfe, småfe, gris og hest. Dyrene kan bli utsatt for en ulykke eller bli syke av smittsomme sykdommer og dette kan gi deg som bonde store økonomiske konsekvenser. Det kan lønne seg å ha en individuell forsikring på de produksjonsdyrene som er ekstra verdifulle.

Skade på hest

Landbruksforsikringen omfatter skader som gjør at hesten på grunn av sykdom eller ulykke, enten må avlives av hensyn til dyrevern eller dør, eller hvis hesten kommer bort.

Skade på storfe, småfe og gris

Dette gjelder ved tap av dyr og redusert produksjon og ved påbud om nedslakting eller restriksjoner. Det gjelder også ved skade hos leverandør eller kunde og ulykke på husdyr.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!