Select Page

UFØREFORSIKRING

Ulykke og langvarig sykdom kan føre til en betydelig nedgang i inntekten. Med en uføreforsikring vil du sikre deg en økonomisk trygghet om en slik situasjon skulle oppstå. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign uføreforsikring

Uføreforsikring

Dersom du blir ufør vil du få en betydelig nedgang i både inntekt og levestandard ved langvarig sykdom. Om du blir arbeidsufør og uansett årsak, vil en uførepensjon gi deg en månedlig utbetaling.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på uføreforsikring

Prisene varierer en del fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, det vil derfor alltid lønne seg å sjekke både priser og vilkår hos ulike selskaper. Gjennom Tjenestetorget blir dette enkelt! Du trenger kun å fylle ut et skjema og her velger du hvilke selskaper du ønsker å få tilbud fra. Deretter vil selskapene komme med flere uforpliktende tilbud til deg som du kan sammenligne og du velger det tilbudet som er best for deg

Grunner til å ha uføreforsikring

Det finnes mange gode grunner til at du bør ha en uføreforsikring. Først og fremst vil utbetalingen fungere som et bidrag til å kunne opprettholde den levestandarden du er vant med. Forsikringen vil også bidra til at familien din klarer å betjene lån og beholde boligen, selv med reduserte inntekter. Mens du er ufør, vil forsikringen også dekke betaling til utgifter som behandling og medisiner. Videre vil en uføreforsikring gi din ektefelle eller samboer muligheten til å kunne jobbe mindre i en vanskelig periode.

Hvem bør ha uføreforsikring?

Alle som er avhengig av inntekten de har, vil også ha et behov for uføreforsikring. Grunnen til dette er at uførepensjonen du får fra NAV, ikke er nok til å kunne opprettholde levestandarden hvis du skulle ende opp som arbeidsufør. Generelt sett, er lønnen begrenset til maks 6 G (grunnbeløpet). For tiden utgjør dette 530 220 kroner. Tjener du 500 000 kroner, blir uføretrygden fra NAV 330 000 kroner. Dette blir en ok inntekt dersom du ikke har gjeld eller forsørgeransvar. Fra og med 1. januar 2015 ble det innført nye regler for uføretrygd som skulle bidra til større muligheter for å kunne kombinere uføretrygd med arbeid.

Utbetaling ved uførhet

Uførepensjon eller uføreforsikring vil gi deg en månedlig utbetaling. Den vil som oftest tre i kraft og blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding og den vil vare så lenge du er syk.

Viktig med uføreforsikring for yngre

Det er viktigere å ha en uføreforsikring på plass, desto yngre du er. Grunnen til det, er at folketrygdens ytelser baseres på antall år du har i arbeidslivet og lønn. Har du få år i arbeidslivet blir det ikke mye pensjon.

Uføreforsikring som dekker sykdom

Det er hele 300 000 som er uføre i Norge, visste du det? Sjansen for å bli ufør på grunn av ulykke er faktisk liten i forhold til å bli ufør på grunn av sykdom. Det er derfor viktig å finne en uføreforsikring som også dekker deg ved sykdom og ikke kun ved ulykke.

Hva er uførekapital?

Ved varig arbeidsuførhet får du utbetalt en engangserstatning som kalles uførekapital, denne utbetalingen er skattefri. Dersom du blir minst 50 prosent ufør, vil denne utbetales. Det er vanlig at den inntrer tidligst to år etter at arbeidsuførheten startet.

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Dette varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Vanligvis kan de mellom 14 og 49 år kjøpe uførekapital. Er du mellom 26 og 49 åt kan du kjøpe uførerente, her må du ha minimum 100 000 kroner i årsinntekt.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!