Select Page

BILFORSIKRING

Det er viktig å ha bilforsikring i orden. Sjekk at du har riktig forsikring med gode betingelser og best pris, enten du ønsker ansvarsforsikring, delkasko, full kasko eller en enda bedre dekning. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
SAMMENLIGN BILFORSIKRING

Bilforsikring

For at du skal kunne kjøre på veien må du ha betalt bilforsikringen, da det å ha bilforsikring er lovpålagt. Man har hovedsakelig fire typer bilforsikring; ansvar, delkasko, fullkasko og ekstra god kasko. Hvilken forsikring du ønsker er imidlertid opp til deg selv. Hva som er riktig forsikring for deg avhenger av dine behov og hvilken bil du eier.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Kjøre uten forsikring

Uten forsikring eller manglende betalt veiavgift er det ulovlig å kjøre. Dersom du blir tatt, vil bilen bli avskiltet på stedet og du vil motta en bot. Inntil boten er betalt, vil bilen forbli avskiltet.

Dersom du kjører uten forsikring og du skulle bli involvert i en ulykke, kan det først og fremst bli katastrofalt for økonomien din. Erstatningsbeløpet må du da selv betale ut fra din egen lomme. Materielle skader og personskader kan fort koste mange millioner kroner og i verste fall ender du opp som en gjeldsslave resten av ditt liv. Det finnes tilfeller der sjåfører har måttet betale opp til fem millioner kroner i erstatning, men beløpet kan også bli enda høyere i en katastrofal ulykke. Ved eierskifte, er det viktig å huske på å ha forsikringen på plass.

Hva dekker en bilforsikring?

Det er for personbiler og varebiler med totalvekt inntil 3500 kg en bilforsikring gjelder for. Hva som blir dekket av bilforsikringen, avhenger av hvor stor dekning du har valgt å ha. En ansvarsforsikring er mye rimeligere enn fullkasko og den dekker derfor mye mindre og er mer begrenset enn full kasko.

Hva dekker ansvarsforsikring eller trafikkforsikring?

I Norge er det lovpålagt for alle biler med skilter å ha en ansvarsforsikring, med andre ord, er dette minstekravet. En ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen bil og gjør den dermed til den rimeligste av bilforsikringene. Det den derimot dekker er skader du påfører andre, både når det kommer til personskade og materielle skader.

Hva dekker delkasko?

Delkaskoforsikringen dekker bilskade ved tyveri/tyveriforsøk, brann, redning og veihjelp, samt skade på glassruter. Det kan være aktuelt og gunstig å velge delkasko dersom du har en eldre bil. Grunnen til dette er at bilen ofte er mindre verdt og at de økonomiske konsekvensene blir mindre om bilen skulle bli ødelagt.

Hva dekker full kasko?

Fullkaskoforsikringen dekker bilskade ved utforkjøring, hærverk, velting, kollisjon og annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning. For deg som har ny bil eller en bil med høy verdi, lønner det seg ofte å ha fullkasko. I tillegg til fullkasko, er det også mange forsikringsselskaper som tilbyr et enda bedre alternativ. Denne forsikringen er naturligvis dyrere, da den har enda bedre dekning enn fullkasko.

Raskt skadeoppgjør

Dersom det skulle skje et uhell, er det viktig med et raskt skadeoppgjør. Det kan ofte være lurt å forhøre seg om andres erfaringer, da dette vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Et godt forsikringsselskap vil prioritere et raskt skadeoppgjør, slik at du så fort som mulig kan komme tilbake bak rattet. Det vil spare deg for store utgifter om en skade skulle oppstå, dersom du forsikringer bilen din riktig.

Egenandel på bilforsikring?

Det kan være en utfordring å velge hvilken egenandel du skal ha på bilforsikringen. Hvor stor egenandel som lønner seg, avgjøres av to forhold; hvor høy bonus du har og selve rabattskalaen. Du må se på hvor høy rabatt du har og hva den kan bli dersom du velger en høyere egenandel hos forsikringsselskapet. Metoden er å se på hvor lang tid det vil ta å inntjene økningen i egenandelen. Rabatten beregnes ikke av hele premien. Du kan få forsikringsselskapet til å regne ut hva premien vil bli ved ulike alternativer.

Bonustap ved skade

Det er et bonussystem som gir deg rabatt på bilforsikringen. Toppbonus er 75 %, men hos noen forsikringsselskaper kan du velge mellom 75 % eller 80 %. Selskapene er ganske like når det kommer til bonussystemet. For hvert skadefri år, vil du få 10 bonuspoeng – helt til du når 70 % bonus. Dermed vil du få 70 % i tre eller fem år, før du går opp til 75 % bonus. Etter fem år med 75 %, kan du velge å fortsette med dette eller om du vil øke opp til 80 %. Ofte lønner det seg å beholde 75 %, da nedrykket er større med 80 % om det skulle oppstå en skade. Er det du som får skylden for en skade vil du miste bonus. I stedet for at du året etter skaden skulle hatt 10 % økning i bonus, blir du satt ned med 30 %. Dette utgjør da en forskjell på hele 40 %. Slik fungerer nedrykkene i praksis:

%-bonus før skade Nedrykk
0% 40%
10% 30%
20% 30%
30% 30%
40% 30%
50% 30%
60% 30%
70% ( i 3 eller5 år) 30%
75% (1–5 år) 15%
75% (+ 5 år) 0%
80% 10%

Kilde: Smartepenger.no

Du kan bruke denne bilbonuskalkulatoren for å finne ut hvor mye bonustap du vil ha.

Påkjørsel av dyr

Vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd pålegger enhver å hjelpe dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. Dersom uhellet er ute, lurer mange på forsikringens rolle ved påkjørsel av dyr. Du vil ikke miste bonus på bilforsikringen din etter påkjørsel av vilt, men det forutsetter at du har kaskoforsikring og at du i tillegg kan dokumentere viltpåkjørselen. Videre avhenger egenandelen av vilkår og detaljer. Det er krav om at du har varslet politi eller viltnemnd, dersom du skal unngå et bonustap. På denne måten, får du dokumentasjon på at det var en påkjørsel av et dyr, noe som forsikringsselskapet krever foreligger. Så fort som mulig etter hendelsen er det viktig at du også varsler ditt forsikringsselskap. Dersom du ikke gjør dette riktig, risikerer du å måtte dekke alle skadene selv og det kan fort bli en uventet og kostbar affære.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!