Select Page

TRAKTORFORSIKRING

Med traktorforsikring får du økonomisk trygghet om en ulykke skulle oppstå. Du kan skaffe deg traktorforsikring for traktorer som enten eise av privatperson, gårdbruker, idrettslag eller borettslag. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign traktorforsikring

Traktorforsikring

En traktor som eies av gårdbruker, privatperson, borettslag eller idrettslag bør være forsikret med en traktorforsikring. Ikke alle forsikringsselskap har en egen forsikring kun for traktor, men de aller fleste forsikringsselskap tilbyr en form for traktorforsikring. I enkelte tilfeller blir traktoren forsikret under en generell arbeidsmaskinforsikring. Det lønner seg å sette seg inn i vilkårene til forsikringen, men det er ikke store forskjeller på disse forsikringene. Det er tre typiske traktorforsikringer som tilbys; ansvar, delkasko og kasko.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på traktorforsikring

Det varierer mye mellom de ulike forsikringsselskapene når det kommer til pris på traktorforsikring og det er også ulikheter i hva som er dekket under de ulike forsikringene. Det lønner seg å samle inn tilbud fra flere, for å sikre at du får en best mulig traktorforsikring til en best mulig pris.  Ved å fylle ut skjemaet på Tjenestetorget kan du enkelt gjøre dette. Du fyller ut skjemaet og velger hvilke forsikringsselskaper du ønsker å motta tilbud fra. Deretter vil du bli kontaktet med tilbud fra hvert enkelt selskap. Da vil du enkelt kunne sammenligne og velge det tilbudet som er best for deg. Ved å fylle ut dette skjemaet vil du spare mye tid.

Hvilke traktorer kan du forsikre?

Hovedsakelig gjelder det kun traktorer som er norskregistrerte, men også ATV til privat bruk og eie som er registrerte som traktorer (inntil 40 km/t).

Ansvarsforsikring på traktor

Ansvarsforsikring er lovpålagt og dekker skade ved ulykke på passasjer, fører og utenforstående. Ansvarsforsikringen vil også dekke skader som blir påført andre kjøretøy eller bygninger, rettshjelp, samt gjenstander som befinner seg på traktoren.

Delkasko på traktor

Ansvarsforsikring er inkludert i delkaskoforsikring. Delkasko dekker vanligvis også eksplosjonsskader, brannskader, smelteskader på elektrisk anlegg som følge av kortslutning, tyveri av traktor og utstyr som er fastmontert på traktoren. Forsøk på tyveri, hærverk, veihjelp ved utelåsing, sykdom, driftsstopp og ulykke er også inkludert i delkasko.

Kasko på traktor

Kaskoforsikring er den forsikringen som har best dekning, den er derfor også den dyreste av forsikringene til traktor. Kasko dekker alt som delkasko dekker, med mer. Kasko dekker skade på traktor som følge av utforkjøring, hærverk, velt, kollisjon og annen skade på traktoren som følge av tilfeldig og plutselig ytre påvirkning. Som oftest vil du også få veihjelp i hele Europa.

Juridisk hjelp med traktorforsikring

Kostnader til juridisk hjelp er dekket om du skulle komme i en rettslig tvist som involverer din traktor, uavhengig av hvilken traktorforsikring du velger. Som regel, dekker ikke en traktorforsikring maskinskade eller ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller dødsfall. Det vil normalt være dekket av kasko, der forsikringen av traktor går inn under arbeidsmaskinforsikring. Du kan imidlertid kjøpe tilleggsforsikring for vanlig traktorforsikring som vil dekke førerskade som fører til medisinsk invaliditet eller dødsfall.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!