Select Page

Dette må du vite om privat helseforsikring

[kkstarratings]

Mange ønsker å ta noen grep for å sikre fremtiden og for å gjøre hverdagen tryggere. Helseforsikring er et godt eksempel på et slikt tiltak. Flere og flere finner ut at dette er et riktig valg. Her får du vite litt mer om hva det er og hvordan du kan skaffe deg det på best mulig måte.

Hva er helseforsikring?

Det finnes utrolig mange forsikringer på markedet, og stadig kommer det flere ulike typer. For noen kan dette virke forvirrende og det kan være vanskelig å få oversikt og forståelse av hva man trenger og hva man ikke trenger.

En helseforsikring har som formål å sikre deg dersom du skulle bli syk. Det finnes ulike typer, mange selskaper og forskjellige «pakker». Det handler derfor om å finne en løsning som er spesielt tilpasset ditt behov, din økonomi og din livssituasjon.

Blir du syk eller havner i en ulykke, kan det ta lang tid før du får den hjelpen og behandlingen du trenger. Ved sykdom eller skader, handler det veldig ofte om å få gjort noe med det så fort som mulig. Dette er en av mange grunner til at flere har fått øynene opp for gode helseforsikringer. En helseforsikring kan gi deg en garanti på maks antall dager det skal ta før du får behandling som dekkes av forsikringen. Du vil da få en måte å «snike i køen» på.

Privat helseforsikring

En privat helseforsikring vil gjøre at du får tilgang til private sykehus, behandlere og spesialister. I de fleste forsikringene er det også mulig å få behandling i utlandet, dersom nødvendig behandling og hjelp ikke finnes i Norge eller hvis det er for vanskelig med ventetid.

Forsikringer inneholder altså en del «verktøy» som sikrer at du alltid får behandling innen veldig kort tid og at du alltid får den absolutt beste behandlingen.

Hvis du kjenner at du er litt betenkt eller skeptisk når det kommer det offentlige tilbudet, er det helt riktig for deg å skaffe en privat helseforsikring. Vi hører dessverre ofte om folk som må stå i lange køer eller være langt nede på ventelisten. Vi hører også om at mange dermed blir dårligere eller ikke kommer seg igjen, fordi det tar for lang tid å få hjelp. En privat helseforsikring er en løsning på slike problem, en sikkerhet som gjør at du alltid kan være sikker på å få oppfølging og hjelp omgående.

Noen har allerede en helseforsikring eller behandlingsforsikring gjennom jobben sin, dette kan det være lurt å sjekke opp. Faktisk er det slik at noen er godt dekket gjennom forsikring de får via arbeidsgiver, men uten at de er helt klar over dette selv. Spør gjerne sjefen/arbeidsstedet eller sjekk opp relevante dokumenter rundt dette. Du kan også ta kontakt med forsikringsselskapet for å spørre dem om de kan gi en forklaring på hvor godt du er dekket/vilkår. Da vil du også få vite om du eventuelt burde ha noen private forsikringer i tillegg.

Også kalt behandlingsforsikring

Som nevnt finnes det veldig mange forsikringer på markedet, noe som gjør det litt vanskelig å orientere seg. Noen synes det er vanskelig å vite hva som er hva, og ikke minst hva de skal gå for. For å oppklare litt rundt helseforsikringer: De blir også ofte kalt for behandlingsforsikringer.

Det er ikke så rart at de ofte går under navnet behandlingsforsikring eller at de blir omtalt som det, da disse forsikringene handler veldig mye om dette med behandling. Du skal få god behandling innen kort tid, det er «jobben» en slik forsikring skal gjøre.

Det er også viktig å merke seg at en helseforsikring eller en behandingsforsikring kan ha mange andre fordeler/vilkår også. Det kan for eksempel gi konsultasjon/samtale online/via nettet. Dette kan for mange være veldig praktisk: At man får snakke med en lege, psykolog eller spesialist på nettet før man eventuelt får en time, da er det lettere å kartlegge videre behandling. Det er også mange som føler det tryggere å starte med en slik samtale. Det er selvfølgelig også veldig praktisk, da man ikke trenger å reise, men man kan ta den når som helst og hvor som helst vi internett.

Tilgang til en helsetelefon/et nummer du kan ringe er også noe som ofte følger med slike forsikringer. I tillegg kan forsikringen dekke reise og opphold dersom det blir nødvendig i forbindelse med en behandling.

Trenger man helseforsikring

Det er vanskelig å skulle gi noe fasitsvar på hvem som trenger helseforsikring og hvem som ikke trenger det – det kommer så veldig an på situasjonen. Egentlig er det kun du som kan besvare dette spørsmålet, men det bør nevnes at veldig mange kan komme til å få bruk for en helseforsikring.

For å finne ut av hvilke forsikringer man trenger og ikke trenger, bør man tenke på hva slags økonomi man har og deretter prøve å se for seg ting som kan skje i fremtiden. Det er viktig å ha sikret seg og tatt valg som gjør at man kan ha en trygg hverdag. Det vil selvfølgelig koste en sum hver måned, eller hvert år, så du må også vurdere på om dette er noe som får plass i budsjettet ditt. Når det er sagt, så kan du gjerne se på det som en investering. Når en ulykke eller uhell skjer, eller sykdom inntreffer, er det nok absolutt ingen som har angret på at de har hatt en god helseforsikring som et ess i ermet.

En helseforsikring/behandlingsforsikring er noe som regel får kjøpt frem til en viss alder. Ofte setter forsikringsselskapene en øvre grense som tilsvarer pensjonsalder, litt under pensjonsalder, eller litt over pensjonsalder – det varierer fra selskap til selskap.

Du kan kjøpe en helseforsikring fra du er 18 år, men foreldre kan kjøpe helseforsikring til barn under 18 så lenge de bor hjemme. Noen ganger tilbys forsikringer som har med helse å gjøre til en billigere penge hvis du er yngre, og dyrere jo eldre du er. Uavhengig av pris er det alltid lurt å tegne slike forsikringer i en ung alder – man vet aldri når sykdom, ulykke eller uhell blir et faktum. Det handler om å være sikret.

Helseforsikring i Norge

Mange millioner nordmenn har allerede kjøpt seg helseforsikring. Det blir stadig mer og mer populært, og ofte skriver mediene om dette. Kanskje spesielt de siste to-tre årene. Det finnes nok flere grunner til at det har blitt mer populært, men en av dem handler nok definitivt om at mange hører om kjipe situasjoner der mennesker ikke får den hjelpen og behandlingen som er nødvendig for å bli bedre. En annen grunn er at flere generelt har fått øynene opp for å investere i helse og fremtid.

Det høye tallet (og at det stadig øker) kan også ha litt å gjøre med at det nå er flere arbeidsgivere som veldig gjerne vil ta de ansattes helse på alvor, og de vil gjerne kunne tilby dem noe bra. Arbeidsgivere vil gjerne tilby dette for at de ansatte skal føle det lettere å være jobb og for at de skal føle seg trygge. Arbeidsgivere håper nok også på at det skal redusere sykefraværet – noe det absolutt kan gjøre. Hvis en ansatt blir skadet eller syk, vil den ansatte komme seg raskere tilbake på jobb dersom behandlingen kommer med en gang.

I Norge er det veldig mange ulike forsikringsselskap som tilbyr gode helseforsikringer. Hver enkelt har derfor gode muligheter til å finne akkurat den forsikringer som passer sine behov.

Dette er noen av selskapene som tilbyr helseforsikring i Norge:

 • If
 • Storebrand
 • Vertikal Helse
 • Tryg
 • Gjensidige
 • Codan
 • Sparebank 1
 • DNB

Hva dekker en helseforsikring?

Det finnes i utgangspunktet ikke noe fasitsvar på hva en helseforsikring dekker. Dette er noe det er viktig å merke seg og gjelder i grunn alle typer forsikring. Selskapene kan ha ulike avtaler og vilkår, og det kan for eksempel hende at du har mulighet til å velge litt selv akkurat hva slags dekning du skal ha. Det er derfor viktig at man alltid er nøye med å lese vilkår og forstå innhold før man velger å gå for en forsikring, dette gjelder også en helseforsikring.

En helseforsikring dreier seg i hovedsak om å dekke behandling ved helseproblemer, og at man skal være sikret å få behandling innen en viss tid. Denne garantien om at man skal få behandling/hjelp innen da og da, kan være ulik fra selskap til selskap. Ofte kan man også velge litt selv. Se derfor nøye på dette – finn ut av hva du blir lovet – hvor mange dager det skal ta før du garantert har fått behandling.

Dette er noen eksempler på hva en helseforsikring dekker (husk at du alltid må se godt på vilkår og avtale, innhold varierer fra selskap til selskap):

 • Hjelp fra norske leger og sykehus innen gitt tid (f.eks. innen 10 dager)
 • Krisehjelp
 • Psykolog
 • Manuelle og fysikalske behandlinger
 • Reise og opphold i forbindelse med behandling/hjelp
 • Rehabilitering
 • Behandling utenfor Norge

Helseforsikring test

Mange lurer nok på hvilken helseforsikring som gjør det best i tester. Det er verdt å merke seg at dette er noe som raskt kan endre seg –markedet er i stadig endring og utvikling.

Du kan gjerne ta en titt på de testene som finnes for å få noe innsikt, men husk på at du skal være kritisk. Se nøye på hvem som står for testen (at de er nøytrale) og når testen ble gjennomført. Se også på hva slags kriterier som er lagt for testen, det er ikke sikkert at de som gjennomfører testen har fokus på det du synes er viktig med forsikringen du skal velge.

Helseforsikring best i test

På nettet kan man finne en god del tester, dette gjelder også forsikringer. For eksempel kan man finne tester som er gjort av kundeservicen til selskaper, denne finnes også for forsikringsselskaper. Ved å se på denne kan du få innblikk i hvor godt de gjør det på kundeservice, men du skal da være oppmerksom på at det ikke handler om helseforsikringer, men om forsikringer generelt.

Istedenfor å stole blindt på en test, kan det være lurere å bruke litt tid på å snakke med de ulike forsikringsselskapene. Finn ut av hva de kan tilby deg (hva slags avtale de har) og hvor mye du må betale. Du kan gjerne sammenligne ulike produkter før du tar det endelige valget om hvilken helseforsikring du skal gå for.

Helseforsikring pris

Prisen på en helseforsikring er selvfølgelig noe som varierer fra selskap til selskap, her er det med andre ord vanskelig å gi noe fasitsvar. Den beste metoden for å finne ut av pris på helseforsikring er følgende: Ta kontakt med selskaper, be om pris og sammenlign. Da får du konkrete priser på aktuelle produkter og du får i tillegg muligheten til å sammenligne prisene og velge det billigste alternativet. Du kan med andre ord spare penger!

Hva koster helseforsikring?

Helseforsikringene blir ofte priset etter alder. Det betyr at jo eldre du er, jo dyrere er det. I tillegg til dette kan det selvfølgelig variere en del fra selskap til selskap – OG det kan selvfølgelig ha mye å si hva slags dekning du velger.

En helseforsikring kan koste alt fra et par tusen i året og opp til ti lapper per år. Et godt tips er uansett å tegne en helseforsikring mens du fremdeles er ung. Både på grunn av prisen og fordi du da vil være sikret dersom noe skulle skje.

Hvis du ønsker å vite mer om pris, få uforpliktende tilbud og sammenligne priser og avtaler, kan du gjerne fylle ut et skjema på siden vår. Da vil du i løpet av kort tid motta tilbud som du kan vurdere – så er det selvfølgelig du som tar det endelige valget.

Finn beste helsetjeneste

Ser du etter klinikk, lege eller behandler? Søk opp og sammenlign helsetjenester basert på pris, område og fasiliteter. Vi videreformidler forespørsler og bestillinger til rett klinikk for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende. Alle kostnader blir mellom deg og klinikk eller valgte lege som vanlig.