Select Page

ATV-FORSIKRING

Det er viktig å ha ATV-forsikring i orden. Sjekk at du har riktig forsikring med gode betingelser og best pris, enten du ønsker ansvarsforsikring, delkasko, full kasko eller en enda bedre dekning. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign atv-forsikring

ATV-forsikring

Dersom du er eier av en registrert ATV eller firehjuling, bør denne være forsikret. Det er flere ulike forsikringer å velge mellom, slik som ansvarsforsikring, delkasko eller fullkasko. Det er du selv som bestemmer hvilken dekning du ønsker. Minstekravet til forsikring er en ansvarsforsikring. En ATV kan hos noen forsikringsselskaper forsikres under en motorsykkelforsikring.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på ATV-forsikring

Prisene på forsikring varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det er derfor anbefalt at du sjekker både priser og vilkår hos mer enn ett selskap. Du vil være sikker på å finne den beste forsikringen for deg dersom du sammenligner tilbud på denne måten. Gjennom Tjenestetorget kan du ved å fylle ut et skjema, innhente tilbud fra flere. I dette skjemaet fyller du ut informasjonen og velger deretter selskapene du ønsker å sende det til. Når dette er gjort, vil du så bli kontaktet med et pristilbud basert på hva du fylte ut i skjemaet. Du sammenligner og velger enkelt det som er best for deg!

ATV ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er den billigste forsikringen. Da denne forsikringen er den rimeligste, vil det si at den ikke dekker skader på egen ATV. I en ansvarsforsikring på en ATV får du dekket:

 • Personskader for alle involverte i ulykken (ubegrenset beløp)
 • Skader på andre sine bygninger og eiendeler (inntil 10 000 000 kr)
 • Rettshjelp (inntil 100 000)

ATV delkasko

En delkaskoforsikring dekker det samme som ansvarsforsikring, med mer. Denne forsikringen er et rimeligere alternativ enn fullkaskoforsikring. Denne forsikringen dekker skade på egen ATV ved:

 • Eksplosjon, lynnedslag og brann
 • Tyveriforsøk eller tyveri

Du får også veihjelp dersom du skulle bli utsatt for tyveri, tekniske problemer, skade og/eller når en passasjer blir skadet, syk eller dør. Veihjelp kan tilby dette:

 • Tauing og berging
 • Hjemtransport
 • Hotellopphold (i stedet for hjemreise)
 • Transport av reservedele

Ekstrautstyr og personlig løsøre, dekkes som oftest mot et tillegg i prisen eller til en viss sum. Mot et lite tillegg i prisen, er det også mulig å forsikre en tilhenger til ATV.

ATV kasko

Et enda bedre alternativ er fullkaskoforsikring. Denne forsikringen dekker det samme som en ansvars- og delkaskoforsikring, men den dekker også skade på egen ATV ved:

 • Utforkjøring, velting eller kollisjon
 • Annen ytre påvirkning

Firehjuling for barn

Dersom en firehjuling ikke kjører raskere enn 6 km/t og veier under 50 kg, klassifiseres den som et leketøy. Du trenger ikke registrere ATV’en dersom firhjulingen går under kategorien leketøy og da er det heller ikke krav til førerkort eller bruk av verneutstyr.

Firehjuling

Man hører ofte at kjært barn har mange navn. ATV som begrep omfatter et vidt spekter av kjøretøy. Dette er alt fra motorsykler til konkurranse, firehjulsmopeder, traktorer til bruk i land- og skogbruk eller bygg og anlegg.

ATV førerkort

Du trenger ikke å ha førerkort eller en registrert ATV dersom den kjøres på en lukket bane eller et annet avsperret område i regi av motorsportforbund.

Kjøring på vei med ATV

Dersom det er hvite skilter på ATV’en, føreren har førerkort for klassen ATV’en er registrert for og påbudt verneutstyr brukes, har du lov til å kjøre på vanlig vei. I dette tilfellet er verneutstyret en godkjent styrthjelm.

Egenandel på ATV-forsikring

Egenandelen på en forsikring avhenger av ulike faktorer. For det første avhenger det av hvilken type forsikring du velger. Du vil også kunne velge hvor stor egenandel du selv ønsker når du tegner en forsikring. Generelt sett, er det slik at jo lavere egenandel du velger, jo høyere blir totalprisen på forsikringen. I mange tilfeller vil det derfor lønne seg å velge en høy egenandel slik at du kun betaler dersom noe oppstår. Når din ATV er sikret med en FG-godkjent lås, kan du ofte få en reduksjon på egenandelen dersom du skulle oppleve tyveri.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!