Select Page

SNØSCOOTERFORSIKRING

Forsikre snøscooteren din med snøscooterforsikring og sikre deg økonomisk trygghet om en ulykke skulle oppstå. Det er store forskjeller mellom vilkår og priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.
Sammenlign snøscooterforsikring

Snøscooterforsikring

Hvis du har en snøscooterforsikring vil du ha dekning for tyveri eller tyveriforsøk, i tillegg til sammenstøt, utforkjøring, om du skulle velte, ved brann eller eksplosjon. Da kan du være trygg uansett hvor du er på kjøretur. En snøscooter kan virke uskyldig, men likevel kan det forekomme alvorlige ulykker. Minstekravet til forsikring på en snøscooter med skilt er ansvarsforsikring og dette er lovpålagt.

i

Fyll ut skjema

Fyll ut kun ett skjema som sendes til flere leverandører. På denne måten vil du raskt få flere tilbud å velge mellom. Du slipper og lete etter leverandører selv, vi gjør det for deg!

Velg leverandør

Velg opp til fem leverandører fra flere dyktige selskaper. Vi har samlet de beste leverandørene på ett sted slik at du kan finne den beste i ditt område.

Spar penger

Du sparer både tid og penger! Våre leverandører vet at de må konkurrere om deg, og vil derfor strekke seg langt for å gi deg best mulig tilbud.

Pris på snøscooterforsikring

Først og fremst vil prisen på en snøscooterforsikring avhenge av hvilken dekning du velger. Prisen vil også avhenge av merke, årsmodell og lignende. Det anbefales alltid å sjekke priser fra flere selskaper, da prisene vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Du kan enkelt sammenligne ved å fylle ut Tjenestetorget sitt skjema. I skjemaet fyller du ut generell informasjon om din snøscooter og du velger hvilke forsikringsselskaper du ønsker å motta tilbud fra. Deretter vil du bli kontaktet av de ulike selskapene som kommer med et tilbud til deg. På denne måten blir det lett for deg å sammenligne og du kan så velge tilbudet som er det beste for deg.

Snøscooter – ansvar

Personskade og skade du påfører andre dekkes av en ansvarsforsikring. Enkelte ganger har skade på andre sine bygninger og eiendeler en beløpsgrense, eksempelvis 10 000 000 kroner. Ansvarsforsikring dekker ikke skade på egen snøscooter. Hvis du blir part i en tvist, vil forsikringen dekke dette. Som oftest kreves det ingen egenandel når du har ansvarsforsikring. Som tidligere nevnt, er det obligatorisk å ha en ansvarsforsikring for å kunne få snøscooteren registrert hos Trafikkstasjonen.

Snøscooter – delkasko

Delkaskoforsikringen inkluderer det samme som en ansvarsforsikring, men den dekker også skade på egen snøscooter ved brann, lynnedslag eller eksplosjon og tyveri eller tyveriforsøk. Forsikringen dekker også løsøre og lovlig fastmontert utstyr til bestemte summer. Når det gjelder egenandel, så varierer denne etter hvilket forsikringsselskap du velger.

Snøscooter – kasko

Det er lurt å velge fullkasko dersom du har en dyr eller ny snøscooter, da denne forsikringen er den mest komplette forsikringen til snøscooter. I fullkasko har du samme dekning som i ansvar og delkasko, men med enda bedre dekning enn disse. Den dekker skader på din egen snøscooter ved utforkjøring, sammenstøt og velting, samt annen ytre påvirking. Når det gjelder egenandel, så varierer denne etter hvilket forsikringsselskap du velger og ofte er det slik at du selv kan velge hvor stor egenandel du ønsker.

Egenandel på snøscooterforsikring

Det beløpet du betaler ved en skade kalles egenandelen. Innen forsikring til snøscooter vil egenandelen variere etter hvilken dekning du har valgt; ansvar, delkasko eller fullkasko. Du kan ofte selv velge hvor stor egenandel du ønsker å ha.  Dersom uhellet skulle være ute, er det viktig at du har satt deg inn i vilkårene til din forsikring og hvor stor egenandelen skal være, for da vil du vite nøyaktig hva du må betale.

Hvem gjelder en snøscooterforsikring for?

Dette avhenger først og fremst av hvilken dekning som du har valgt. I forsikringsbeviset står det hvem snøscooterforsikringen gjelder for.

Hvor gjelder snøscooterforsikring?

Dette varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Snøscooterforsikring gjelder ofte i Europa, Tyrkia og Israel. Rettshjelpsforsikringen vil kun gjelde i Norden.

Grønt kort på snøscooter

Dersom du kjører utenfor Norden er det lurt å ha med seg grønt kort, da dette er et internasjonalt forsikringsbevis. Dette vil i de fleste land ikke være et krav, men det kan utvilsomt gjøre saksbehandlingen lettere dersom det skulle oppstå en skade.

SPAR PENGER PÅ FORSIKRING

Trenger du forsikring eller ønsker du å redusere prisen du betaler i dag? Ved å fylle ut ett enkelt skjema, kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Du velger selv hvilke selskaper du ønsker å sende skjemaet til, sammenlign tilbudene du mottar og velg det beste for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende og du sparer både tid og penger!